Ekologisk hårvård från Jämtland

La Cor­di­er är ett fa­mil­je­fö­re­tag som har ett hel­hets­per­spek­tiv på män­ni­skan, na­tur och hår­vård.
Vi er­bju­der en eko­lo­gisk svensktill­ver­kad hår­vårdsse­rie med brett sor­ti­ment.

Helt ut­an ke­mi­ka­li­er och pa­ra­be­ner.
Läs mer här: Om oss

 

 

 

Våra produkter